Асоциация Млади писатели в интернет

Мисия

На 31.08.2006 г. в София бе учредена Асоциация Млади писатели в интернет. Основната идея на учредителите е създаването на подходяща среда и условия за развитие на младите хора, които творят в интернет, осигуряването на постоянна връзка между тях и утвърдените имена в българската и чужда литература, както и изграждане на стабилни контакти с български и международни издателства за създаване на възможности за развитие на младите таланти.
Основните цели на Асоциацията, посочени в Устава на АМПИ са:
 1. Създаване на подходяща среда и условия за развитие и усъвършенстване на млади български автори в началото на творческия им път, публикуващи в интернет (младите автори);
 2. Създаване на постоянна връзка между младите автори и утвърдени български и чужди писатели и поети;
 3. Създаване на постоянна връзка между младите автори и утвърдени издателства в страната и в чужбина с цел публикуване на творчеството им в печатни издания;
 4. Привличане на вниманието на обществото към проблемите на младите автори;
 5. Осигуряване на безплатна възможност за всеки млад автор да публикува творбите си в интернет пространството чрез създаване и поддръжка на мрежа от една или няколко интернет страници;
 6. Оказване на съдействие на младите автори с цел участие в национални и международни инициативи, конференции и конкурси;
 7. Организиране и участие в инициативи, имащи за цел стимулиране творческите заложби на младите хора в България;
 8. Организиране и участие в инициативи, популяризиращи интернет пространството като място за изява на талантите на младите хора в България;
 9. Осъществяване на взаимодействие с всички неправителствени организации, държавните институции и органите на местното самоуправление за стимулиране на развитието на младите творци, публикуващи в интернет пространството;
 10. Участие в инициативи за подобряване на законодателството в областта на културата и образованието с оглед насърчаване на творческите заложби и таланти у младите хора и осигуряването на поле за изявата им в интернет пространството;
 11. Огласяване и защита на правата на младите автори, публикуващи в интернет;
 12. Представяне и популяризиране на творбите на млади български автори в чужбина;
Посочените цели Асоциацията планира да постигне чрез следните средства:
 1. Организиране на срещи и семинари на млади български творци с известни български и чуждестранни писатели;
 2. Организиране и участие в инициативи, имащи за цел популяризиране творчеството на млади и неизвестни български автори;
 3. Разработване и поддържане на мрежа от една или няколко страници в интернет, на които да се дава форум и свободна изява на млади български писатели, съдържащ:
  • Виртуална библиотека с авторски творби на регистрираните на интернет страницата български творци;
  • Форум за свободна обмяна на идеи и мнения;
  • Поддържане на секция с актуални новини относно културния живот и дейността на младите писатели в България.
 4. Организиране и участие в конкурси, имащи за цел популяризиране творчеството на млади и неизвестни български автори;
 5. Организиране и участие в инициативи, имащи за цел стимулиране творческите заложби сред младежта в България;
 6. Разпространение на специализирана литература и други материали, имащи за цел да насърчат развитието и усъвършенстването на младите творци, публикуващи в интернет;
 7. Издаване на печатни материали, публикации в печатни и електронни издания, медийни изяви;
 8. Осъществяване на информационна дейност във връзка с промени в законодателството относно защитата и опазването на авторските права на творците, публикуващи в интернет;
 9. Организиране и участие в семинари, обучения, дискусии и др., свързани с насърчаване на развитието на младите автори в интернет, опазване на правата им и т.н.;

История

Идеята възникна през 1998 година докато бяхме студенти в Свищов; с няколко състуденти се събирахме в Студентския дом на културата и мечтаехме някой ден да съберем пари и да издадем книжка със собствени творби или да спечелим конкурс. Но се оказа, че участието на студенти по икономика в литературен конкурс е предварително обречено. А никой не би дал пари за публикуване на неизвестен млад автор.
В началото на 1999 година открихме свободата и необятността на интернет. Осъзнахме, че това е място, свободно от разни "експерти по литературата", където няма цензура и "помощ от журито". Разбрахме, че това е начинът, който толкова дълго сме търсили... За няколко месеца създадохме сайт, на който публикувахме творбите си.
Скоро разбрахме, че има много хора, които като нас нямат поле за изява на таланта си, въпреки че имат способности. И решихме да отворим дейността си към всички, които желаят да публикуват творби в Интернет. От самото начало се опитваме да внушим на всички, че това е идея на хора с отворени умове и е насочена към такива хора. Ограничения в интернет няма!
В момента АМПИ е публикувала творби на 128 автори, от които 74 жени и 54 мъже. В таблицата по-долу виждате статистика относно публикуваните до момента творби онлайн. Сайтът ежедневно се посещава от над 150 души, а 450 потребители са регистрирани в сайта, за да ползват пълната му функционалност.

ЖанрБрой творби
Поезия *184
Разказ67
Фентъзи12
Кибер11
Фантастика28
Импресия25
Общо327

* Показва броят на публикуваните стихосбирки, а не на отделните стихотворения

Публикувани са главно творби на млади автори (до 30 години), като най-много са тези на възраст между 25 и 30 години. За повече информация, вижте следната таблица:

Възрастова групаБрой автори
до 18 години17
19-20 години14
21-25 години24
26-30 години26
31-35 години10
36-40 години7
41-45 години6
над 45 години8
няма данни16

Управителни органи

Асоциация Млади писатели в интернет се управлява от тричленен Управителен съвет в състав:
Иво Станков - Председател,
Илиян Димитров и
Димитър Риков - членове

Членство

Уставът и документите за кандидатстване за членство ще намерите в раздел Документи.

Дарения

Асоциация Млади писатели в интернет набира средствата за свойта дейност от дарения от физически и юридически лица. Банковата сметка на Асоциацията е:
 
ПроКредит Банк България АД
Клон Раковски
IBAN BG78PRCB92301013819613
Банков код 23092309
SWIFT код PRCBBGSF

Съгласно закона, с размера на даренията се намалява облагаемия доход. Облекчения ползват физически лица по трудовоправни взаймоотношения (чл. 20, ал. 7 от Закона за облагане на доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/), лицата, получаващи доход от стопанска дейност - селско, горско и водно стопанство и извънтрудови правоотношения (чл 22, ал. 1, т. 4 ЗОДФЛ), доходи от наем, рента и аренда (чл. 25, ал. 2 ЗОДФЛ). За по-точна информация вижте посочените членове и Глава 13 от ЗОДФЛ.
Данъчни облекчения ползват и юридически лица - чл. 35 от Закона за корпоративно подоходно облагане.

links NOWHERE E-zine
Библиотека Без заглавие
Книги NEWS
Списание за незрящи Вестител
ПРИЯТЕЛИ  Министерство на културата

© Асоциация Млади писатели в интернет 2024. Всички права запазени.
уеб-дизайн и програмиране - FXTeaM с елементи от Templatesbox